Introductie multidimensionale velden

Data

Er staan momenteel geen data gepland.

In het kort

Doelgroep

Professionals op het gebied van persoonlijke en energetische ontwikkeling zoals artsen, psychologen, therapeuten, systemisch werkers, coaches, healers, readers en mediums.

Aantal deelnemers

Maximaal 8

Tijdsduur

Zes lesdagen in drie modules van twee dagen

Locatie

Beukenrodelaan 2E te Doorn

Lunch

Zelf meenemen, voor koffie en thee wordt gezorgd

Tijd

9.30 ontvangst
10.00 start tot maximaal 17.00

Kosten

Particulieren: 275 euro incl. BTW per dag; 1.650 euro incl BTW voor zes lesdagen. Dit is een verlaagd tarief voor mensen in loondienst.

Zzp’ers, ondernemers en bij vergoeding door bedrijven: 275 euro excl. BTW per dag; 1.650 euro excl. BTW voor zes lesdagen. Voor iedereen die de factuur met inkomsten uit praktijk of bedrijf kan verrekenen, dansel vergoed krijgt van de werkgever.

 

Doel van deze module

Deze introductie multidimensionale velden geeft een overzicht van het creatiemechanisme en de energetische velden die ten grondslag liggen aan de dagelijkse werkelijkheid en ons menszijn, hoe deze verstoord kunnen raken en hoe heling van deze velden kan bijdragen aan een behandelplan. Deze introductie raakt aan de volgende drie domeinen.

Blok 1. De ordening van het universum

Dit domein gaat over het creatiemechanisme van de negen dimensies, de universele wetten en de heilige geometrie die in hun samenhang ten grondslag liggen aan de manifestatie; over de duale, non-duale en creërende domeinen; en over het multidimensionale zelf, de ziel, het zielsplan en de Akashakronieken.

Blok 2. Basisstructuren en veelvoorkomende velden  

De omvang van de Creatie gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Hoe zorg je ervoor dat je niet verdwaalt? Dit domein bespreekt hoe we de verschillende velden kunnen onderscheiden en geeft een overzicht van veel voorkomende velden als vorige, parallelle en toekomstige levens, collectieve velden, Binnen Aarde, Artificiële Intelligentie, buitenaardse volkeren, abductie, portalen en magiërvelden.

Blok 3. Energetisch werk en persoonlijke ontwikkeling

Dit domein betreft de verschillende energetische structuren achter het incarnatieproces, het verschil tussen ontwikkelingsproblematiek en trauma, het proces van heling in relatie tot de vier niveaus van menszijn (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en de werking en afbakening van energetisch werk binnen het aanbod van therapieën. Een en ander wordt verduidelijkt aan de hand van casuïstiek. Er is ruimte voor het bespreken van eigen cases.

Werkwijze

  • Lectures geven kennisoverdracht en transmissie van de verschillende velden;
  • Oefening; door het lopen en lezen van de verschillende structuren en velden;
  • Dialoog; door het bestudeerde materiaal te relateren aan onze eigen ervaring; 
  • Zelfstudie van het handboek, eventueel aangevuld met materiaal (artikelen, boeken, video’s) van experts op het gebied van o.a. bewustzijn, kwantum fysica en universele wijsheid.

Het doel van ons leerproces is om je de kennis en ervaring van het multidimensionaal opstellen te helpen integreren met jouw natuurlijke manier van werken met cliënten en jouw specifieke talenten. 

Afbakening

Deze module leidt op tot het (her)kennen van velden in de multidimensionaliteit met het doel studenten een breder perspectief op de Creatie te geven als ‘landkaart’ voor de werkvormen waar zij reeds in zijn opgeleid, of als basis om een vervolgopleiding te kiezen voor het aanleren van zo’n werkvorm. Het multidimensionaal opstellen vormt geen onderdeel van deze module. Alhoewel het gebruikte materiaal in deze introductie een selectie is uit het Handboek levende Velden, dient voor het aanleren van de methode de opleiding tot Multidimensionaal Opsteller te worden gevolgd.

Begeleiding

Deze module wordt begeleid door Chantal van den Brink.

Uitgangspunten

  • Dit is een korte beroepsopleiding, gericht op kennisoverdracht en uitbreiding van het ervaringsveld van de deelnemer. Proceswerk vormt geen onderdeel van het programma. Indien persoonlijke thema’s door het lesmateriaal worden geraakt, dienen deze in individuele therapie te worden uitgewerkt. 
  • Deelnemers zijn gevorderden met ruime kennis van en ervaring met persoonlijke ontwikkeling en energetisch werk wat als basis dient voor deze opleiding.
  • Deelnemers zijn werkzaam als professional in eigen praktijk of in loondienst werkzaam als arts, therapeut, coach, trainer, healer, reader of vergelijkbare beroepen.
  • Docent biedt lesmateriaal en oefeningen voor de verdere ontwikkeling van de kennis en het bewustzijn van de deelnemers.
  • Deelnemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Zij bepalen zelf wat voor hen waar is, onderzoeken actief het aangereikte materiaal en doen hun eigen ervaring op.
  • Er is geen examen en geen certificaat. 

 

Tijdsduur

De module beslaat 6 lesdagen die worden gegeven in drie blokken van twee aaneengesloten lesdagen

Bijzonderheden

Het leerproces begint vanaf het moment van aanmelding, wanneer je je verbindt met je intentie voor groei. Het is raadzaam om in de dagen voor de lessen schoon te eten en geen alcohol te gebruiken, aangezien we werken met veranderde staten van zijn.

Toelatingscriteria

Je werkt al meerdere jaren aan je persoonlijke en spirituele ontwikkeling, je kent je belangrijkste thema’s en hebt die uitgewerkt in therapie, healingen en/of familie-opstellingen. Je hebt eerder cursussen gevolgd op het gebied van intuïtieve ontwikkeling, healing, systemisch werk of yoga. Je mediteert met enige regelmaat en/of doet aan lichaamswerk zoals yoga. Je kent het belang van altered states of awareness en weet hoe je die kunt bereiken. Je bent in staat om jezelf te gronden en je emoties te reguleren.

Contra-indicatie

Je kunt niet deelnemen wanneer je psychiatrische medicatie gebruikt en/of in behandeling bent bij een ggz instelling, je verslaafd bent aan alcohol of drugs, je een psychiatrische diagnose als schizofrenie, borderline of meervoudige persoonlijkheidsstoornis hebt of lijdt aan acute PTSS en niet in staat bent om jezelf te reguleren of wanneer je in dit leven bent belast met zwarte magie. Neem bij twijfel contact op via de mail.

Aanmelden

Stuur het ingevulde aanmeldingsformulier per mail naar uitgeverij@biermanvandenbrink.nl met de keuze voor een datum en indien van toepassing een link naar je website. Selectie van deelnemers geschiedt in volgorde van aanmelding, op basis geschiktheid en eventueel een telefonisch interview.

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies voor voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in de privacy statement. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.